A Game of Thrones: The Board Game – GOG

a_game_of_thrones_the_board_game_1.0.1.1330_(56080)

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Chạy file setup_a_game_of_thrones_the_board_game_1.0.1.1330_(56080).exe để cài đặt game.
2. Mở thư mục DLC cài hết file bên trong.
3. Play game!
NOTE: Bộ cài bao gồm bản gốc và các DLC:
-A Game Of Thrones - A Dance With Dragons
-A Game Of Thrones - A Feast For Crows

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
Requires a 64-bit processor and operating system
OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64bit version only)
Processor: Intel Pentium D or AMD Athlon 64 X2
Memory: 2 GB RAM
DirectX: Version 11
Storage: 1 GB available space

— CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

A Game of Thrones: The Board Game – Digital Edition là phiên bản chuyển thể kỹ thuật số của trò chơi board chiến thuật bán chạy nhất từ ​​Fantasy Flight Games.

Source: https://www.gog.com/game/blast_brigade_vs_the_evil_legion_of_dr_cread

Bạn cũng có thể thích