Apostle: Rebellion – GOG

apostle_rebellion_v1_(57588)

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Chạy file setup_apostle_rebellion_v1_(en_1.02_cn_1.00)i_(57588).exe để cài đặt game.
2. Mở thư mục DLC cài file bên trong.
3. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: Windows® 7/8/8.1/10
Processor: Intel Core2 Duo or better
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU
DirectX: Version 9.0
Storage: 3 GB available space

— CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

Một game nhập vai theo lượt, khoa học viễn tưởng. Nhân loại đã đạt đến một thời điểm mà phần lớn mọi người chọn trở thành cyborg được gọi là Roids. Tuy nhiên, bất bình đẳng xã hội lại một lần nữa đến mức bùng phát.

Bạn cũng có thể thích