Bài ca của người du kích

(Dịch dân ca Nam Tư)

– Anh ơi mau trở về quê
Vợ anh vò võ một bề canh suông
– Thương chồng em hãy theo chồng
Ở đây chiến đấu, anh không thể về!

– Anh ơi mau trở về quê
Con anh nó khóc đỏ hoe cả tròng
– Con tôi có khóc ròng ròng
Ở đây chiến đấu, cha không thể về!

– Anh ơi mau trở về quê
Mẹ anh già yếu bên hè chờ mong
– Mẹ ơi, đừng giận đừng trông
Ở đây chiến đấu, con không thể về!

– Anh ơi mau trở về quê
Nhà anh giặc đốt đã loe lửa hồng
– Cháy nhà thì cháy cam lòng
Ở đây chiến đấu, tôi không thể về!

– Anh ơi mau trở về quê
Đời anh chết trẻ làm gì uổng thân
– Tôi dù chết mất tuổi xuân
Miễn là thắng lợi, được phần tự do.

Bạn cũng có thể thích