Charterstone: Digital Edition – GOG

charterstone_digital_edition_1.2.8_(56389)

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Chạy file setup_charterstone_digital_edition_1.2.8_(56389).exe để cài đặt game.
2. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
Requires a 64-bit processor and operating system
OS: Windows 7 64 bit
Processor: Dual Core 1.6 GHz or better
Memory: 8 GB RAM
Graphics: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities
DirectX: Version 9.0
Storage: 650 MB available space

— TẢI GAME, CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

Xây dựng và khám phá trong Charterstone – một chiến dịch trò chơi bảng kỹ thuật số. Định hình ngôi làng của bạn thành Thành phố vĩnh cửu mới!

Bạn cũng có thể thích