Chớm những ngày thu

Trời vừa đỏ gắt đã xanh ru,
Sau mấy hôm mưa thoảng ít mù.
Hái những ngày thu – hái những ngày thu!
Để dành trong mắt đặng êm lâu.

Rồi ánh thu lừng khắp đó đây
Rung trong không khí những chuông ngày.
Hái nắng vàng bay – hái nắng vàng bay,
Tận ngang trời ta nâng đôi tay.

Ôi không gian ở trong hồn người
Ôi mênh mông trong cõi đất trời
Cao lắm em ơi – rộng lắm em ơi!
Một màu không khí vạn trùng khơi.

Bạn cũng có thể thích