Có một ngày như thế

Ba mươi tháng tư xưa
Có một ngày như thế
Sài Gòn đang nắng trưa
Bỗng rào rào mưa lệ

Giải phóng quân vào thành
Bụi đỏ áo rêu xanh
Dép lốp khinh lửa đạn
Sợ dẫm hoa quanh mình

Mười sáu năm dần trôi
Đất nước còn nóng bỏng
Nghĩa trang trắng màu vôi
Thầm nhắc người đang sống.

Đường đi lên, trăm ngả
Chân trời nào cho ta?
Ôi, cuộc đời vô giá
Gai lửa nở mùa hoa.

Mặc quanh ta sóng gió
Dù đâu đó chiều tà
Bình minh đang dậy đỏ
Tim ta cùng chim ca…

Bạn cũng có thể thích