Cut to the Core

Cut.To.The.Core-SKIDROW

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Mount file vào ổ đĩa ảo.
2. Chạy setup.exe để cài game.
3. Copy hết bên trong thư mục SKIDROW paste vào thư mục game.
4. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
Requires a 64-bit processor and operating system
OS: Windows 10
Processor: 2GHZ
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 11 capable GPU
DirectX: Version 11
Storage: 6 GB available space

— TẢI GAME, CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

Bạn có thể cắt bỏ bao nhiêu người trước khi không còn gì? Hãy tìm hiểu trong cuốn tiểu thuyết hình ảnh động học ớn lạnh này – NẾU BẠN DÁM!

Bạn cũng có thể thích