Đêm xanh

A! Tiếng hát
Ngọt như đường cát
Của các em
Êm êm
Thanh thanh…
Đêm nay xanh
Trăng cao vòi vọi
Sông nước mênh mang
Anh đi trên bờ Hương Giang
Lòng nghe tiếng hát
Thơm mát
Của các em
Lòng môi anh bất giác cũng thèm thèm…
Ơi các em, những người lính mới!
Đi, đi, đi! Ôi nhịp đời phơi phới
Trong sáng, đường dài
Ta đều chân: Một! Hai!
Ta đều ca
Lời ca bất tuyệt:
Ôi đất Việt
Yêu dấu
Ngàn năm…

Bạn cũng có thể thích