Đường vào

Đường vào khu Bốn, vào Thanh
Không đi thì nhớ không đành, phải đi
Lắng nghe… như biển rầm rì
Đường ra tiền tuyến lắm khi giục lòng!

Đường đi vào đó, miền trong
Đường về Nam ấy, ai mong cũng là
Đường về xứ Huế quê ta
Mấy sông cũng lội, mấy xa cũng gần…

Đêm nay trăng lặn cuối tuần
Còn thu hay đã lạnh dần hết thu?
Gió se man mác sương mù
Mà nghe nóng rực chiến khu rộn ràng

Quân đi rung lá nguỵ trang
Xôn xao như sóng trường giang trùng trùng
Đường ta đi, đẹp vô cùng
Nghìn năm luyện bước anh hùng đấy trăng?

Đường vui, không đợi mùa trăng
Ta đi, làm ánh sao băng giữa đời
Người đi, không thấy mặt người
Vẫn nghe ríu rít tiếng cười tuổi xuân

Chào anh bộ đội hành quân!
Đêm nay có định dừng chân nơi nào?
– Giặc đang bắn giết đồng bào
Phải mau đến đó, phải vào tận kia!

Xóm làng đang dậy gà khuya
Đường xa gánh nặng, ai chia với mình?
– Đã cùng hai chữ tử sinh
Nào ai có nghĩa có tình, lại đây!

Tiếng ai hát đó đêm này?
Nghe như chim sáng gọi bầy, hỡi em!

Bạn cũng có thể thích