East Trade Tycoon

East.Trade.Tycoon-GoldBerg

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Giải nén file.
2. Chạy file "EastTradeTycoon.exe" để play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: WIndows 7, 8, 10
Processor: Intel Pentium III 800 MHz+
Memory: 1 GB RAM
Graphics: 1024x768 High Color +
Storage: 512 MB available space

— TẢI GAME, CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME FULL CRACK

East Trade Tycoon là một trò chơi mô phỏng giao dịch. Trong trò chơi, bạn có thể từ con số không trở thành anh hùng. Bằng cách giao dịch trên thị trường, xây dựng doanh nghiệp, kiếm tiền, thăng cấp, đầu tư chính xác và quản lý gia đình để trở thành ông trùm giao dịch!

Bạn cũng có thể thích