Food Girls – Bubbles’ Drink Stand

Food.Girls.Bubbles.Drink.Stand-GoldBerg

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Giải nén file.
2. Chạy file FoodGirlsBDS.exe để Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
Requires a 64-bit processor and operating system
OS: windows10
Processor: PC : Intel i3-3220 / VR : Intel i5-4590
Memory: 4096 MB RAM
Graphics: PC : GeForce GT 630 2G / VR : GeForce GTX 970 6G
DirectX: Version 11
Storage: 2000 MB available space

— CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

“Mr. Consultant, tôi cần ông giúp đỡ! Tôi cần ông ở đây ngay bây giờ!” Khi mở một chi nhánh mới, Bubbles gặp rắc rối. Bạn có thể giúp cô ấy vượt qua điều này không? Hãy trải nghiệm làm việc bán thời gian bận rộn trong Bubbles ‘Drink Stand VR!

Bạn cũng có thể thích