Glory & Miserable Survivors DX

Glory.and.Miserable.Survivors.DX-GoldBerg

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Giải nén file.
2. Chạy file "Daisenka.exe" để Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750
Graphics: DX10, DX11, DX12 capable.
Storage: 2 GB available space

— TẢI GAME, CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME FULL CRACK

Mỗi nữ anh hùng là một chiến binh mạnh mẽ trong một nhánh khác nhau của quân đội, và một mình cô ấy có thể ngăn chặn các đội quân đang đến gần. Điều đang chờ đợi các nữ anh hùng là một chiến thắng vĩ đại hoặc một thảm họa tuyệt vọng…

Bạn cũng có thể thích