Graveyard Architect

Graveyard.Architect-TENOKE

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Mount file vào ổ đĩa ảo.
2. Chạy setup.exe để cài game.
3. Copy hết bên trong thư mục Crack paste vào thư mục game.
4. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: Windows 32bit
Processor: Intel Core i3 4130 or AMD equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GTX 750 Ti or Radeon RX 560X
Storage: 4 GB available space

— CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

Bạn có thể quản lý để tạo ra một nghĩa trang lý tưởng? Bạn sẽ cung cấp các điều kiện thích hợp cho cư dân của nó? Hãy cẩn thận! Nếu bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu, bạn sẽ phải đối phó với lũ xác sống nổi loạn.

Bạn cũng có thể thích