Gửi người đi Pari

Tặng anh Lê Đức Thọ và anh Xuân Thuỷ

Đánh đàm Nam-Bắc hai tay
Anh đi, muôn dặm trời Tây gập ghềnh
Chúc anh bền sức đấu tranh
Ngày về, kết quả đôi cành Bắc-Nam.

Bạn cũng có thể thích