Hậu Lộc

Ghé thăm Hậu Lộc, chợ Dầu
Rẽ qua Hanh Cát, Hanh Cù làng xưa
Rừng phi lao dịu nắng trưa
Xoã xanh mái tóc, hàng dừa đưa duyên
Biển vui sóng dỡn mạn thuyền
Mát chân lối cát, chẳng quen ngõ về
Ngày xưa, mái rạ phên tre
Mà nay nhà bạn bốn bề gạch xây
Vườn xưa, dứa dại, gai mây
Mà nay na, mít, trái cây trĩu cành
Cháu con rúi rít vây quanh
Nhìn ông khách lạ… Chú Lành khác đâu?
Bạn rằng: dù bạc mái đầu
Thuỷ chung nghĩa nặng tình sâu vẫn là…
Ôm hôn hai má bạn già
Ra về ấm mãi lòng ta với đời.

Bạn cũng có thể thích