Hoa xứ lạnh

Hoa hướng dương chào mặt trời, chứ sao lại chào tôi?
Hoa chào, tôi cũng xin nghiêng đầu đáp lại.
Tôi còn muốn hôn hoa một cái,
Vòng cánh vàng xinh lắm đấy, hướng dương ơi.

Khi không gian nắng chiều đã tắt rồi,
Hoa vẫn giữ ánh mặt trời trên cánh.
Tôi êm ngắm trong hoàng hôn xứ lạnh
Mùa thu vàng rượi, cánh đồng hướng dương.
– Bạch dương, bạch dương, bạch dương
Mình trắng, thân thon lá tròn xao xác…

Há chỉ yêu gì một hướng dương!
Tôi yêu thi vị xứ đông trường.
Còn mơ Trái đất chân đi khắp,
Nên chẳng đóng khung trong hoa hường.

Bạn cũng có thể thích