Hoằng Hoá

Anh về Hoằng Hoá quê em
Trắng đồng ngập nước, mây đêm mưa dồn
Lúa đau làm dạ anh buồn
Mau ra tay, hỡi bà con, cứu mùa!
Người quyết thắng, trời phải thua
Có ai ra chợ mà mua anh hùng?
Em ơi, Hoằng Hoá quê chung
Tạnh mưa lại nắng, vui cùng đồng xuân!

Bạn cũng có thể thích