Inferno – Beyond the 7th Circle – GOG

inferno_beyond_the_7th_circle_1.0.16_(54871)

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Chạy file setup_inferno_-_beyond_the_7th_circle_1.0.16_(64bit)_(54871).exe để cài đặt game.
2. Cài tiếp file setup_inferno_-_beyond_the_7th_circle_soundtrack_1.0.16_(64bit)_(54871).exe
3. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
Requires a 64-bit processor and operating system
OS: Windows 10
Processor: Intel i5 2.67 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: ATI Radeon HD 5850 or better
Storage: 750 MB available space

Nói về gameplay Inferno Beyond the 7th Circle thì đó là sự kế thừa tinh thần của The 7th Circle . Không giống như người tiền nhiệm của nó, Inferno – Beyond The 7th Circlecó một cách tiếp cận “cổ điển” hơn đối với thể loại Dungeon Crawler: bây giờ bạn có thể lưu và tải trò chơi khi bạn muốn và nếu bạn chết, bạn chỉ có thể tải lại trò chơi đã lưu cuối cùng của mình. Ngoài ra, có rất nhiều nội dung mới: nhiều vật phẩm hơn, nhiều kỹ năng hơn, nhiều phép thuật hơn, nhiều nhiệm vụ hơn, nhiệm vụ và rất nhiều tài nguyên để tìm.

Source: https://www.gog.com/game/inferno_beyond_the_7th_circle

Bạn cũng có thể thích