Inside Jennifer

Inside.Jennifer.Season.1-DRMFREE

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Giải nén file.
2. Chạy file "InsideJennifer.exe" để play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: Windows XP or higher
Processor: 2.0 GHz Core 2 Duo
Memory: 4 GB RAM
Graphics: OpenGL 2.0 or DirectX 9.0c compatible
Storage: 4 GB available space

— TẢI GAME, CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME FULL CRACK

Inside Jennifer là một trò chơi dành cho người lớn, với nhiều lựa chọn về các tuyến đường và kết thúc. Khi cuộc sống của Jennifer mở ra, bạn sẽ phải đưa ra quyết định sẽ gây ra những tương tác độc đáo và riêng biệt giữa tất cả các nhân vật. Hãy trung thành, nói dối, lừa dối hay ngông cuồng, sự lựa chọn là của bạn.

Inside Jennifer Full Crack | Inside Jennifer Fshare | Inside Jennifer Free Download | Inside Jennifer Việt hóa | Tải Game Inside Jennifer

Bạn cũng có thể thích