Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra – GOG

castlevania_contra_1.0.cu_(44646)

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Chạy file setup_konami_collectors_series_castlevania__contra_1.0.cu_(44646).exe để cài đặt game.
2. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
System: Windows 7 / 8 / 10
Processor: 1.8 GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 3D graphics card compatible with DirectX 9.0c and 256 MB VRAM
Storage: 1 GB

— CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

Konami đã phát hành Konami Collector’s Series: Contra and Castlevania, là bộ sưu tập năm tựa game đã được phát hành dưới dạng kĩ thuật số trên PC. Bộ sưu tập gồm có Castlevania, Castlevania 2: Simon’s Quest, Castlevania 3: Dracula’s Curse, Contra và Super C.

Bạn cũng có thể thích