Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager – GOG

legend_of_keepers_1.1.0.2_(57132)

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Chạy file setup_legend_of_keepers_career_of_a_dungeon_manager_1.1.0.2_(57132).exe để cài đặt game.
2. Mở thư mục DLC cài hết các file bên trong.
3. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: Core i3 or equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: DirectX 11 and/or OpenGL 3.3 compatible video card
Storage: 1 GB available space

— CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

Legend of Keepers là sự kết hợp hoàn hảo giữa Dungeon Defender và Roguelite. Bạn đã được Công ty Dungeons thuê làm người quản lý hầm ngục. Công việc của bạn rất đơn giản: bảo vệ ngục tối của họ!

Source: https://www.gog.com/game/legend_of_keepers_career_of_a_dungeon_master

Bạn cũng có thể thích