Lighthouse Keeper

Lighthouse.Keeper-GoldBerg

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Giải nén file.
2. Chạy file "lighthouse-keeper.exe" để Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: intel Pentium CPU G860
Memory: 2048 MB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 840M
Storage: 3 GB available space

— TẢI GAME, CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

Bạn được giao nhiệm vụ chăm sóc Ngọn hải đăng cũ ở một hòn đảo nhỏ. Sửa chữa các bộ phận bị hỏng của nó, tìm kiếm thức ăn để sinh tồn, thu thập nguyên liệu để chế tạo những thứ giúp bạn trong hành trình của mình.

Bạn cũng có thể thích