Màu tôi yêu

Nếu là hoạ sĩ
Màu tôi yêu là những màu xanh
Của núi sông, trời biển trong lành
Đằm thắm màu xanh nghìn năm đất nước
Lửa chiến tranh không thể nào đốt được
Bão đại dương vần vụ, chẳng làm tan.
Máu có rơi, nước mắt có tràn
Màu xanh lại càng tươi, càng mát
Màu xanh bình yên, màu xanh bát ngát
Ôi! Màu xanh thăm thẳm của hồn ta
Việt Nam! Việt Nam, màu xanh hát ca…

Bạn cũng có thể thích