Máy tự tử

Trên một số “Thời báo Nữu Ước” người ta
giật bắn mình khi thấy chủ bút đã cho đăng
quảng cáo “máy tự tử” tối tân. Sau đó không
lâu, trên các báo khác ở Mỹ cũng công khai
đăng quảng cáo cái “phát minh” đó.

                  Tin các báo

Dùng máy này tha hồ mà chết
Mua máy này về chết tự do
Hãng chúng tôi các ngài chưa biết
Chết tối tân đưa bạn xuống mồ.

Nhảy xuống từ những gác chọc trời,
Dùng súng lục hay giây cũng khổ.
Bản hiệu xin vừa ý các ngài,
Trước phong trào tràn lan tự tử.

Người dùng máy sẽ không hồi hộp,
Chết lúc nào chẳng biết, êm ru.
Xin bảo đảm rằng không sống sót.
Mua nhầm của giả, không chết đâu.

Mấy công ty đua nhau quảng cáo
Ở Nữu Ước và Sicagô.
Ông chủ bút cho đăng trên báo,
Ngửi mùi tiền ngào ngạt thơm tho.

Đồng đô la cựa mình trong két,
Một ngành kinh doanh mới – ra đời.
Máy tự tử, mua về mà chết,
Văn minh của Mỹ
                lạnh ghê người!

Bạn cũng có thể thích