Milky Way Prince – The Vampire Star – GOG

milky_way_prince_-_the_vampire_star_1.4_(56694)

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Chạy file setup_milky_way_prince_the_vampire_star_1.4_(56694).exe để cài đặt game.
2. Mở thư mục DLC cài file bên trong.
3. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
Requires a 64-bit processor and operating system
OS: Windows 7 SP1+
Processor: 2.0GHz CPU
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 512MB graphics card
Storage: 3 GB available space

— CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

Một cuốn tiểu thuyết hình ảnh về một mối quan hệ lạm dụng, sự lý tưởng hóa và sự thân mật. Sống một mùa hè của tình yêu rối loạn chức năng thông qua các cốt truyện phân nhánh, những khúc quanh, những thay đổi đột ngột và một cơ chế sáng tạo nơi bạn chọn những giác quan để sử dụng với bạn trai của mình.

Bạn cũng có thể thích