Mừng thọ bác Nguyễn Phan Chánh

Tám mươi mà vẫn xuân xanh
Nâu sồng mà lại nên tranh yêu đời
Trăm năm đẹp mãi tinh người
Trăng lu trăng tỏ, càng tươi bút thần.
Phải chăng lòng sạch bụi trần
Mát trong làn nước, trắng ngần làn da…
Mừng ông, chén rượu gọi là!

Bạn cũng có thể thích