NetLimiter 4.1.13

NetLimiter.v4.1.13

NetLimiter là chương trình kiểm tra và giám sát lưu lượng Internet tốt nhất được thiết kế đặc biệt cho Windows. NetLimiter 4 giám sát hoạt động của tất cả các ứng dụng được truy cập bởi Internet và chủ động quản lý lưu lượng bằng cách giám sát tốc độ dữ liệu. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ tải xuống và tải lên của từng ứng dụng hoặc kết nối riêng lẻ.

Do đó, nếu một số chương trình tiêu tốn quá nhiều tài nguyên mạng trong quá trình làm việc của bạn, thì bạn có thể thiết lập nó chỉ được sử dụng mạng ở một mức độ nhất định nào đó. NetLimiter cũng duy trì số liệu thống kê chi tiết của tất cả các kết nối và hiển thị chúng dưới dạng đồ thị hoặc bảng.

NetLimiter phục vụ như một bộ điều khiển mạng và ứng dụng theo dõi mạng, nó hoạt động giống như một tường lửa nhưng với một số ưu điểm như hạn chế một ứng dụng khi sử dụng mạng. Nó cung cấp cho bạn một giám sát theo thời gian thực và các số liệu thống kê ít tốn kém hơn để triển khai, nhưng có thể quản lý nhiều máy tính. Phần mềm này cho phép quản trị viên duy trì nhiều bản sao của các tệp cấu hình với các tính năng bổ sung bao gồm khả năng hoạt động như một quản trị viên từ xa, tường lửa và lọc.

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Tải về và tiến hành giải nén bạn sẽ thấy nội dung file tải về như sau:

Bước 2: Chạy file INSTALL.cmd một bảng thông báo hiện ra như bên dưới, quá trình cài đặt sẽ được diễn ra một cách tự động cho đến khi bảng thông báo biến mất là quá trình cài đặt diễn ra hoàn tất.

Bước 3: Chạy ứng dụng từ biểu tượng Desktop hoặc trong Start Menu!

Bạn cũng có thể thích