Ngẫu tác 偶作 • Hứng viết

偶作

有弟住城市,
有兄居鄉村。
終歲事其事,
少見來吾門。
非是親情疏,
亦有真意存。
所以三休亭,
常無車馬喧。

 

Ngẫu tác

Hữu đệ trú thành thị,
Hữu huynh cư hương thôn.
Chung tuế sự kỳ sự,
Thiểu kiến lai ngô môn.
Phi thị thân tình sơ,
Diệc hữu chân ý tồn.
Sở dĩ tam hưu đình,
Thường vô xa mã huyên.

 

Dịch nghĩa

Có em ở thành thị
Có anh ở hương thôn
Suốt năm ai có việc của người ấy
Ít thấy đến chơi nhà
Vốn chẳng phải vì lợi lạt với người thân
Thật ra còn có điều thế này:
Bởi đây là chốn “tam hưu”
Nên hằng ngày chẳng còn tiếng ồn ngựa xe lui tới


偶作Ngẫu tác

Hứng viết

有弟住城市,
Hữu đệ trú thành thị,
Có em ở thành thị

有兄居鄉村。
Hữu huynh cư hương thôn.
Có anh ở hương thôn

終歲事其事,
Chung tuế sự kỳ sự,
Suốt năm ai có việc của người ấy

少見來吾門。
Thiểu kiến lai ngô môn.
Ít thấy đến chơi nhà

非是親情疏,
Phi thị thân tình sơ,
Vốn chẳng phải vì lợi lạt với người thân

亦有真意存。
Diệc hữu chân ý tồn.
Thật ra còn có điều thế này:

所以三休亭,
Sở dĩ tam hưu đình,
Bởi đây là chốn “tam hưu”

常無車馬喧。
Thường vô xa mã huyên.
Nên hằng ngày chẳng còn tiếng ồn ngựa xe lui tới

Bạn cũng có thể thích