Ngày và đêm

Không, tôi vẫn làm thơ đấy chứ
Dẫu quanh năm không chữ câu nào.
Mỗi ngày, lòng vẫn xôn xao
Mừng lo, suy tính, biết bao sự tình!
Mỗi đêm, mình lại nhủ mình
Gắng làm sao được hoà bình, ấm no
Việc đời sóng lớn gió to
Lái cho vững lái, chèo cho mạnh chèo!
Mùa vui, từ hạt giống gieo
Trái tim dành trọn tình yêu cho người
Câu thơ chưa viết nên lời
Trăm năm tâm sự vẫn ngời ý thơ…

Bạn cũng có thể thích