Ngọc Lặc

Đẹp sao “tráp ngọc” chốn này
Xanh xanh đồi trẩu, đồi đay, đồi luồng
Cao su thắng lối nông trường
Trâu đàn, bò mộng trên đường nhởn nhơ
Ngạt ngào hương quế gió đưa
Mấy nàng áo lục, chợ trưa măng vàng
Có gì trong nắng thu sang
Long lanh Như Áng, rừng vang tiếng cồng…

Bạn cũng có thể thích