Nông Cống

Sương thu xanh ngát ngàn Nưa
Về thăm Nông Cống, đường xưa ngỡ ngàng
Đồng chiêm, mùa lúa chín vàng
Xóm lều rơm hoá phố làng ngói xây
Bãi đồi xanh mướt màu cây
Ước gì Bà Triệu ngày nay lại về…

Bạn cũng có thể thích