Ổi Hồ Tây

Có gì ríu rít giữa cành đây
Không phải chim kêu, mà gió say!
Những trái ổi ương chen lá ổi
Đê sông Hồng đứng ngắm Hồ Tây…

Ổi một bờ đê thân mảnh gầy
Mà dai như thể vạn cành tay.
Ổi thơm lá ổi và thơm trái
Thứ ruột vàng ong, ruột đỏ hây.
Ổi là thứ quả trẻ con ưa
Không đắt, vài xu cũng đủ mua.
Giá hãy trẻ con trèo hái ổi,
Thì ta ăn hết một đê vừa!

Bạn cũng có thể thích