Parquet – GOG

parquet_gog_1.1_(56077)

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Chạy file setup_parquet_gog_1.1_(56077).exe để cài đặt game.
2. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: Windows 7 or newer
Processor: 1.7 GHz or above
Memory: 1 GB RAM
Graphics: 1GB VRAM

— CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

Trong tương lai gần, một công nghệ gọi là Brain-Machine Interface kết nối não bộ và máy móc. Công nghệ này mang lại một mô hình mới và mở ra cánh cổng cho việc số hóa chính bộ nhớ của con người. Từ những khám phá mới này, “anh ấy” ra đời.

Source: https://www.gog.com/game/parquet

Bạn cũng có thể thích