Pitch Silent

Pitch.Silent-GoldBerg

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Giải nén file.
2. Chạy file "PitchSilent.exe" để Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
Requires a 64-bit processor and operating system
OS: Windows 7 64-bit or later
Processor: Intel Core i5-3450/AMD equivalent
Memory: 16 GB RAM
Graphics: Nvidia GeForce GTX 960/ AMD Radeon RX 550
DirectX: Version 11
Storage: 12 GB available space

— TẢI GAME, CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME FULL CRACK

Trái đất đã khô héo. Được hướng dẫn bởi một thiên thần trong bóng tối. Bạn phải dũng cảm xuống lòng đất Eden để tìm mọi hình thức sáng tạo để thắp lại ánh sáng.

Bạn cũng có thể thích