Quảng cáo

Từng buổi lắng nghe đài, đọc báo
Vui biết bao việc tốt, người hay
Sao chẳng nhiều trang, hình quảng cáo?
Hay chi lắm vị, ảnh trưng bày
Phố phường ăm ắp phơi đồ ngoại
Hàng quán lai rai nhậu rượu tây
Nhăng nhít thời trang nàng mốt mới
Lâm ly “tiền chiến” nhạc vàng say.
Văn chương bút bẩn, bao hàng rởm
Lý luận đầu trơn, ối tập dày!
Nói những ba voi, không bát xáo
Tàn canh, quảng cáo cái gì đây?

Bạn cũng có thể thích