Rom gốc Samsung Galaxy A13 (SM-A135F)

Model SM-A135F
Model Name Galaxy A13
Country Vietnam (XXV)
Version Android 12
Product code XXV
PDA A135FXXU1AVD5
CSC A135FOLM1AVD4

Bạn có thể tải Rom gốc Samsung Galaxy A13 (SM-A135F) trực tiếp từ Samsung thông qua phần mềm Fuddy Samsung (xem hướng dẫn)

Run Fuddy and input:
– Model: SM-A135F
– Region: XXV
Then click `Check`. When you see firmware information. Click Download to start download.

If Auto Mode fail, you can use manual mode with:
– PDA: A135FXXU1AVD5
– CSC: A135FOLM1AVD4
– Modem: A135FXXU1AVD4

Tải Rom gốc Samsung Galaxy A13 (SM-A135F) tải trực tiếp từ samsung. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Tải Rom gốc Samsung Galaxy A13 (SM-A135F) nếu máy bị lỗi không vào được hệ điều hành, treo logo… Cập nhật thủ công thông qua phần Odin (Hướng Dẫn Up Rom Samsung Đơn Giản Với Odin), máy sẽ được cài mới hệ điều hành (lưu ý mất dữ liệu).

Bạn cũng có thể thích