Rom gốc Samsung Galaxy A20s (SM-A207F)

Model SM-A207F
Model Name Galaxy A20s
Country Vietnam (XEV)
Version Android 11
Product code XEV
PDA A207FXXS3CVD1
CSC A207FOLM3CUL1

Bạn có thể tải Rom gốc Samsung Galaxy A20s (SM-A207F) trực tiếp từ Samsung thông qua phần mềm Fuddy Samsung (xem hướng dẫn)

Run Fuddy and input:
– Model: SM-A207F
– Region: XEV
Then click `Check`. When you see firmware information. Click Download to start download.

If Auto Mode fail, you can use manual mode with:
– PDA: A207FXXS3CVD1
– CSC: A207FOLM3CUL1
– Modem: A207FXXU3CUL1

Tải Rom gốc Samsung Galaxy A20s (SM-A207F) tải trực tiếp từ samsung. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Tải Rom gốc Samsung Galaxy A20s (SM-A207F) nếu máy bị lỗi không vào được hệ điều hành, treo logo… Cập nhật thủ công thông qua phần Odin (Hướng Dẫn Up Rom Samsung Đơn Giản Với Odin), máy sẽ được cài mới hệ điều hành (lưu ý mất dữ liệu).

Bạn cũng có thể thích