Rom gốc Samsung Galaxy A21s (SM-A217F)

 

Model SM-A217F
Model Name Galaxy A21s
Country Vietnam (XXV)
Version Android 11
Product code XXV
PDA A217FXXS8CVD1
CSC A217FOLM8CVC2

Bạn có thể tải Rom gốc Samsung Galaxy A21s (SM-A217F) trực tiếp từ Samsung thông qua phần mềm Fuddy Samsung (xem hướng dẫn)

Run Fuddy and input:
– Model: SM-A217F
– Region: XXV
Then click `Check`. When you see firmware information. Click Download to start download.

If Auto Mode fail, you can use manual mode with:
– PDA: A217FXXS8CVD1
– CSC: A217FOLM8CVC2
– Modem: A217FXXU8CVC2

Tải Rom gốc Samsung Galaxy A21s (SM-A217F) tải trực tiếp từ samsung. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Tải Rom gốc Samsung Galaxy A21s (SM-A217F) nếu máy bị lỗi không vào được hệ điều hành, treo logo… Cập nhật thủ công thông qua phần Odin (Hướng Dẫn Up Rom Samsung Đơn Giản Với Odin), máy sẽ được cài mới hệ điều hành (lưu ý mất dữ liệu).

Bạn cũng có thể thích