Rom gốc Samsung Galaxy A3 2016 (SM-A310F)

Model SM-A310F
Model Name Galaxy A3 2016
Country Vietnam (XXV)
Version Android 7.0
Product code XXV
PDA A310FXXS5CTI2
CSC A310FOLB5CTI1

Bạn có thể tải Rom gốc Samsung Galaxy A3 2016 (SM-A310F) trực tiếp từ Samsung thông qua phần mềm Fuddy Samsung (xem hướng dẫn)

Run Fuddy and input:
– Model: SM-A310F
– Region: XXV
Then click `Check`. When you see firmware information. Click Download to start download.

If Auto Mode fail, you can use manual mode with:
– PDA: A310FXXS5CTI2
– CSC: A310FOLB5CTI1
– Modem: A310FXXS5CTI2

Tải Rom gốc Samsung Galaxy A3 2016 (SM-A310F) tải trực tiếp từ samsung. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Tải Rom gốc Samsung Galaxy A3 2016 (SM-A310F) nếu máy bị lỗi không vào được hệ điều hành, treo logo… Cập nhật thủ công thông qua phần Odin (Hướng Dẫn Up Rom Samsung Đơn Giản Với Odin), máy sẽ được cài mới hệ điều hành (lưu ý mất dữ liệu).

Bạn cũng có thể thích