Rom gốc Samsung Galaxy A30 (SM-A305F)

Model SM-A305F
Model Name Galaxy A30
Country Vietnam (XXV)
Version Android 11
Product code XXV
PDA A305FDDU6CVD2
CSC A305FOLM6CVD2

Bạn có thể tải Rom gốc Samsung Galaxy A30 (SM-A305F) trực tiếp từ Samsung thông qua phần mềm Fuddy Samsung (xem hướng dẫn)

Run Fuddy and input:
– Model: SM-A305F
– Region: XXV
Then click `Check`. When you see firmware information. Click Download to start download.

If Auto Mode fail, you can use manual mode with:
– PDA: A305FDDU6CVD2
– CSC: A305FOLM6CVD2
– Modem: A305FXXU6CVC1

Tải Rom gốc Samsung Galaxy A30 (SM-A305F) tải trực tiếp từ samsung. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Tải Rom gốc Samsung Galaxy A30 (SM-A305F) nếu máy bị lỗi không vào được hệ điều hành, treo logo… Cập nhật thủ công thông qua phần Odin (Hướng Dẫn Up Rom Samsung Đơn Giản Với Odin), máy sẽ được cài mới hệ điều hành (lưu ý mất dữ liệu).

Bạn cũng có thể thích