Rom gốc Samsung Galaxy A32 (SM-A325F)

Model SM-A325F
Model Name Galaxy A32
Country Vietnam (XXV)
Version Android 12
Product code XXV
PDA A325FXXU2BVD6
CSC A325FOLM2BVD6

Bạn có thể tải Rom gốc Samsung Galaxy A32 (SM-A325F) trực tiếp từ Samsung thông qua phần mềm Fuddy Samsung (xem hướng dẫn)

Run Fuddy and input:
– Model: SM-A325F
– Region: XXV
Then click `Check`. When you see firmware information. Click Download to start download.

If Auto Mode fail, you can use manual mode with:
– PDA: A325FXXU2BVD6
– CSC: A325FOLM2BVD6
– Modem: A325FXXU2BVD4

Tải Rom gốc Samsung Galaxy A32 (SM-A325F) tải trực tiếp từ samsung. Bạn có thể cập nhật trực tiếp trên smartphone thông qua giao thức OTA, bằng cách vào Cài đặt -> Cập nhật phần mềm -> Tải về bản cập nhật.

Tải Rom gốc Samsung Galaxy A32 (SM-A325F) nếu máy bị lỗi không vào được hệ điều hành, treo logo… Cập nhật thủ công thông qua phần Odin (Hướng Dẫn Up Rom Samsung Đơn Giản Với Odin), máy sẽ được cài mới hệ điều hành (lưu ý mất dữ liệu).

Bạn cũng có thể thích