Ruggnar – GOG

ruggnar_1.0.003_(57402)

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Chạy file setup_ruggnar_1.0.003_(64bit)_(57402).exe để cài đặt game.
2. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
Requires a 64-bit processor and operating system
OS: Microsoft® Windows® 7 SP1, 8.1, 10 (version 1607 or better)
Processor: 2 GHz CPU
Memory: 2048 MB RAM
Graphics: OpenGL 3.0 (DirectX® 10) compliant graphics card and driver
DirectX: Version 10
Storage: 600 MB available space

— CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

Ruggnar là một platformer không có kẻ thù, nhưng nhiều cạm bẫy được ẩn trong bóng tối. Giúp Ruggnar khám phá những nơi u ám với chiếc túi của anh ấy và một vài cây nến làm trang bị duy nhất của anh ấy.

Bạn cũng có thể thích