Rule the Waves 3

Rule.the.Waves.3-Unleashed

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Giải nén file.
2. Chạy file "RTW3.exe" để play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: Windows 10, 11 (also works on 8.1 but not officially supported)
Processor: 1.2 GHz min, 2.4+ GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: No minimum requirement (no hardware video acceleration is required)
DirectX: Version 9.0

— TẢI GAME, CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME FULL CRACK

Rule the Waves III là trò chơi mô phỏng thiết kế và đóng tàu hải quân, quản lý hạm đội và chiến tranh hải quân từ năm 1890 đến năm 1970.

Bạn cũng có thể thích