Sáng đầu năm

Sáng đầu năm. Cao hứng làm thơ
Mênh mông trời nắng trắng phơ phơ
Như tờ giấy mới… Xuân đang vẽ
Những nụ mầm non, những dáng tơ
Dược mạ rờn xanh, nhanh kịp cấy
Nghé mê mùi cỏ, ọ đầu bờ
Vườn ai lối xóm, cam vàng rộm
Thơm tận lòng ta, trái ước mơ…

Bạn cũng có thể thích