shapez – GOG

shapez_1.0_(57399)

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Chạy file setup_shapez_1.0_(57399).exe để cài đặt game.
2. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
Requires a 64-bit processor and operating system
OS: Windows 10 64bit
Processor: 2 Ghz or faster
Memory: 2048 MB RAM
Graphics: Any
Storage: 300 MB available space

— CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

shapez là một trò chơi thoải mái, trong đó bạn phải xây dựng các nhà máy để sản xuất tự động các hình dạng hình học. Khi cấp độ tăng lên, các hình dạng ngày càng trở nên phức tạp hơn và bạn phải trải rộng trên bản đồ vô tận.

Và như thể vẫn chưa đủ, bạn còn phải sản xuất nhiều hơn theo cấp số nhân để đáp ứng nhu cầu – điều duy nhất có ích là mở rộng quy mô! Trong khi bạn chỉ phải xử lý các hình dạng lúc đầu, sau đó bạn sẽ phải tô màu chúng – bằng cách chiết xuất và trộn màu!

Bạn cũng có thể thích