Sta-lin-grát anh hùng

Năm xưa tôi đến thăm anh
Nước tôi còn lửa chiến tranh ngút trời
Vô-ga sóng vỗ bồi hồi
Nguy nga dáng Mẹ đỉnh đồi Ma-mai
Cánh tay vươn tới đường dài
Gươm thiêng chiến thắng sáng ngời uy danh

Năm nay lại đến thăm anh
Nước tôi giải phóng trời xanh hoà bình
Ngày vui ta lại gặp mình
Việt – Xô đôi bạn nghĩa tình yêu thân
Xa nhau muôn dặm cũng gần
Cùng nhau xây dựng mùa xuân cuộc đời

Bạn cũng có thể thích