Các bài viết trong Tag

Game Việt hóa

100% Game Việt hóa được chia sẻ trên web đều đã được test thành công trước khi chia sẻ, với lý do các phiên bản game thường có update nên dẫn đến tình trạng phiên bản Việt hóa không tương thích với phiên bản game khác nhau, Việt hóa có thể sẽ không hoạt động tốt nếu game được tải từ nguồn khác!

Hiện tại nhiều game việt hóa từ các nhóm dịch đã cũ hoặc bị xóa link tải, các nhóm dịch cũng không mặn mà trong việt cập nhật lại cho phù hợp với phiên bản mới, nhanhvl có thực hiện việc sửa đổi một số file để hoạt động tốt với các phiên bản mới hơn, nếu có vấn đề xin các nhóm dịch thông cảm!