Tân Sửu trừ tịch 辛丑除夕 • Đêm cuối năm Tân Sửu

辛丑除夕

了得一年事,
同遊三日春。
竹符著放下,
千慮又隨人。

 

Tân Sửu trừ tịch

Liễu đắc nhất niên sự,
Đồng du tam nhật xuân.
Trúc phù khan phóng hạ,
Thiên lự hựu tuỳ nhân.

 

Dịch nghĩa

Xong công việc một năm
Cùng vui ba ngày Tết
Khi cây nêu hạ xuống
Ngàn nỗi lo lại theo người


辛丑除夕Tân Sửu trừ tịch

Đêm cuối năm Tân Sửu

了得一年事,
Liễu đắc nhất niên sự,
Xong công việc một năm

同遊三日春。
Đồng du tam nhật xuân.
Cùng vui ba ngày Tết

竹符著放下,
Trúc phù khan phóng hạ,
Khi cây nêu hạ xuống

千慮又隨人。
Thiên lự hựu tuỳ nhân.
Ngàn nỗi lo lại theo người

Bạn cũng có thể thích