Technobabylon – GOG

technobabylon_2.5a_(57807)

— HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Chạy file setup_technobabylon_2.5a_(57807).exe để cài đặt game.
2. Play game!

— CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: Windows ME or higher
Processor: Pentium or higher
Memory: 64 MB RAM
Graphics: 640x400, 32-bit colour: 700 Mhz system minimum
DirectX: Version 5.2
Storage: 3 GB available space

— TẢI GAME, CỐT TRUYỆN, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT GAME

Một trò chơi phiêu lưu cyberpunk từ studio đã mang đến cho bạn Gemini Rue và Blackwell! Năm là 2087. Kỹ thuật di truyền là tiêu chuẩn và AI có mặt khắp nơi sẽ cung cấp năng lượng cho thành phố. Kiểm soát ba công dân của thế giới này khi họ đấu tranh để hiểu một âm mưu chết người.

Bạn cũng có thể thích