Thất tịch 七夕 • Thất tịch

七夕

人間天上慢多愁,
寄語雙星莫白頭。
松菊別來三十載,
佳期我亦老牽牛。

 

Thất tịch

Nhân gian thiên thượng mạn đa sầu,
Ký ngữ song tinh mạc bạch đầu.
Tùng cúc biệt lai tam thập tải,
Giai kỳ ngã diệc lão Khiên Ngưu.

 

Dịch nghĩa

Dưới trần gian cũng như ở trên trời, đừng chuốc lắm nỗi sầu
Xin nhắn với hai vì sao (Ngưu Lang và Chức Nữ) chớ bạc đầu
Đã ba mươi năm xa cội tùng, khóm cúc
Nên ta cũng là chàng Ngưu già mong gặp lại


七夕Thất tịch

Thất tịch

人間天上慢多愁,
Nhân gian thiên thượng mạn đa sầu,
Dưới trần gian cũng như ở trên trời, đừng chuốc lắm nỗi sầu

寄語雙星莫白頭。
Ký ngữ song tinh mạc bạch đầu.
Xin nhắn với hai vì sao (Ngưu Lang và Chức Nữ) chớ bạc đầu

松菊別來三十載,
Tùng cúc biệt lai tam thập tải,
Đã ba mươi năm xa cội tùng, khóm cúc

佳期我亦老牽牛。
Giai kỳ ngã diệc lão Khiên Ngưu.
Nên ta cũng là chàng Ngưu già mong gặp lại

Bạn cũng có thể thích